اخبار و رویداد ها

اخبار و رویداد هاآخرین پست ها و مطالب

راه اندازی و تجهیز کارگاه طراحی و دوخت هنرستان رستمی

کارگاه طراحی و دوخت هنرستان رستمی از مراکز آموزشی جهت کارآفرینی و اشتغالی زایی دختران می باشد

بازدید آقای مهندس سررشته داری از کارگاه مرکز جهت راه اندازی و تجهیز و پشتیبانی فنی این مجموعه

نمایش متن کامل

گروه مهندسی بازرگانی وی آی پی 21 ژوئیه, 2023
تعداد بازدید: 56

گواهی دوره بین المللی خدمات تخصصی برنینا در سوییس

گواهی دوره بین المللی خدمات تخصصی دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته دیجیتالی واقع در کارخانه برنینا کشور سوییس

آقای مهندس سررشته داری بعنوان مدیریت خدمات فنی و پس از فروش و مهندسی فروش برنینا سوییس در ایران

نمایش متن کامل

گروه مهندسی بازرگانی وی آی پی 21 اكتبر, 2021
تعداد بازدید: 163

گواهی دوره بین المللی خدمات تخصصی برنینا در سوییس

گواهی دوره بین المللی خدمات تخصصی دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته دیجیتالی واقع در کارخانه برنینا کشور سوییس

آقای مهندس سررشته داری بعنوان مدیریت خدمات فنی و پس از فروش و مهندسی فروش برنینا سوییس در ایران

نمایش متن کامل

گروه مهندسی بازرگانی وی آی پی 21 سپتامبر, 2021
تعداد بازدید: 214

تفهاهم نامه فعالیت VIP GROUP تحت نمایندگی تخصصی برنینا سوییس

تفهاهم نامه فعالیت VIP GROUP  تحت عاملیت خدمات و فروش تخصصی و ویژه برنینا سوییس تحت مدیریت آقای مهندس سررشته داری، مدیریت فنی وخدمات پس از فروش و مهندسی فروش محصولات برنینا سوییس در ایران

نمایش متن کامل

گروه مهندسی بازرگانی وی آی پی 09 ژوئیه, 2021
تعداد بازدید: 149

بازدید و پشتیبانی فنی کارگاه دوخت مرکز بهزیستی باغ فرشته

کارگاه دوخت مرکز بهزیستی باغ فرشته با حمایت چندی از خیرین جهت کارآفرینی و خود اشتغالی بانوان معلول می باشد

بازدید آقای مهندس سررشته داری از کارگاه دوخت مرکز بهزیستی باغ فرشته جهت پشتیبانی فنی 

نمایش متن کامل

گروه مهندسی بازرگانی وی آی پی 22 فوریه, 2019
تعداد بازدید: 117

بازدید و پشتیبانی فنی کارگاه دوخت مرکز خیریه زنجانی

کارگاه دوخت خیریه زنجانی  با حمایت چندی از خیرین  و حمایت و میدیریت خانم زنجانی جهت کارآفرینی و خود اشتغالی بانوان خود سرپرست یا بد سرپرست می باشد

بازدید آقای مهندس سررشته داری از کارگاه دوخت مرکز خیریه زنجانی جهت پشتیبانی فنی 

نمایش متن کامل

گروه مهندسی بازرگانی وی آی پی 22 ژانویه, 2019
تعداد بازدید: 192
نمايش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)