سردوز و میاندوز

سردوز و میاندوز صنعتیمقایسه کالا (0)سردوز 4 نخ صنعتی برادر N21A

سردوز 4 نخ صنعتی برادر N21A

Brother

مدل N21A-W020 (ظریف دوز)تحت لیسانس برادر ژاپن سرعت بالا و سوپرجتموتور سرو (دینام سرخود) کم مصرف (تا 71% کاهش مصرف) کم صدا (بدون آلودگی صوتی) مناسب برای منازل و آپارتمان های مسکونی قابلیت تن..

سردوز 4 نخ صنعتی رویانگ 604

سردوز 4 نخ صنعتی رویانگ 604

RuiYang

موتور سرو (دینام سرخود) کم مصرف (تا 71% کاهش مصرف) کم صدا (بدون آلودگی صوتی) مناسب برای منازل و آپارتمان های مسکونی قابلیت تنظیم موقعیت ایست سوزن در بالا و پایین دوخت تک بخیه ، نخ چین دست..

سردوز 4 نخ صنعتی رویانگ 704

سردوز 4 نخ صنعتی رویانگ 704

RuiYang

بدنه و لوازم پگاسوسسرعت بالاموتور سرو (دینام سرخود) کم مصرف (تا 71% کاهش مصرف) کم صدا (بدون آلودگی صوتی) مناسب برای منازل و آپارتمان های مسکونی قابلیت تنظیم موقعیت ایست سوزن در بالا و پایین..

سردوز 5 نخ صنعتی رویانگ 605

سردوز 5 نخ صنعتی رویانگ 605

RuiYang

موتور سرو (دینام سرخود) کم مصرف (تا 71% کاهش مصرف) کم صدا (بدون آلودگی صوتی) مناسب برای منازل و آپارتمان های مسکونی قابلیت تنظیم موقعیت ایست سوزن در بالا و پایین دوخت تک بخیه ، نخ چین دست..

سردوز 5 نخ صنعتی رویانگ 705

سردوز 5 نخ صنعتی رویانگ 705

RuiYang

بدنه و لوازم پگاسوسسرعت بالاموتور سرو (دینام سرخود) کم مصرف (تا 71% کاهش مصرف) کم صدا (بدون آلودگی صوتی) مناسب برای منازل و آپارتمان های مسکونی قابلیت تنظیم موقعیت ایست سوزن در بالا و پایین..

سردوز4 نخ صنعتی جک E4S

سردوز4 نخ صنعتی جک E4S

JACK

سرعت بالاموتور سرو (دینام سرخود) کم مصرف (تا 71% کاهش مصرف) کم صدا (بدون آلودگی صوتی) مناسب برای منازل و آپارتمان های مسکونی قابلیت تنظیم موقعیت ایست سوزن در بالا و پایین دوخت تک بخیه ، ن..

سردوز4 نخ صنعتی زوجی 9000

سردوز4 نخ صنعتی زوجی 9000

ZOJE

سرعت بالاموتور سرو (دینام سرخود) کم مصرف (تا 71% کاهش مصرف) کم صدا (بدون آلودگی صوتی) مناسب برای منازل و آپارتمان های مسکونی قابلیت تنظیم موقعیت ایست سوزن در بالا و پایین دوخت تک بخیه ، ن..

سردوز4 نخ صنعتی زوجی 9500

سردوز4 نخ صنعتی زوجی 9500

ZOJE

سوپر جتموتور سرو (دینام سرخود) کم مصرف (تا 71% کاهش مصرف) کم صدا (بدون آلودگی صوتی) مناسب برای منازل و آپارتمان های مسکونی قابلیت تنظیم موقعیت ایست سوزن در بالا و پایین دوخت تک بخیه ، نخ ..

میاندوز5 نخ جک W4-D-01

میاندوز5 نخ جک W4-D-01

JACK

موتور سرو (دینام سرخود) کم مصرف (تا 71% کاهش مصرف) کم صدا (بدون آلودگی صوتی) مناسب برای کار درمنازل و آپارتمان های مسکونی قابلیت تنظیم موقعیت ایست سوزن در بالا و پایین 3 سوزنه و 5 نخ ( 3 ..

تماس بگیرید

سردوز 3 نخ صنعتی جک 7005

سردوز 3 نخ صنعتی جک 7005

JACK

موتور سرو (دینام سرخود) کم مصرف (تا 71% کاهش مصرف) کم صدا (بدون آلودگی صوتی) مناسب برای منازل و آپارتمان های مسکونی قابلیت تنظیم موقعیت ایست سوزن در بالا و پایین دوخت تک بخیه ، نخ چین دست..

تماس بگیرید

سردوز 3 نخ صنعتی جک 803

سردوز 3 نخ صنعتی جک 803

JACK

دیزاین جدید 2019 موتور سرو (دینام سرخود) کم مصرف (تا 71% کاهش مصرف) کم صدا (بدون آلودگی صوتی) مناسب برای منازل و آپارتمان های مسکونی قابلیت تنظیم موقعیت ایست سوزن در بالا و پایین دوخت ت..

تماس بگیرید

سردوز 3 نخ صنعتی جک E3

سردوز 3 نخ صنعتی جک E3

JACK

دیزاین جدید  موتور سرو (دینام سرخود) کم مصرف (تا 71% کاهش مصرف) کم صدا (بدون آلودگی صوتی) مناسب برای منازل و آپارتمان های مسکونی قابلیت تنظیم موقعیت ایست سوزن در بالا و پایین دوخت ..

تماس بگیرید

سردوز 3 نخ صنعتی جک E4

سردوز 3 نخ صنعتی جک E4

JACK

موتور سرو (دینام سرخود) کم مصرف (تا 71% کاهش مصرف) کم صدا (بدون آلودگی صوتی) مناسب برای منازل و آپارتمان های مسکونی قابلیت تنظیم موقعیت ایست سوزن در بالا و پایین دوخت تک بخیه ، نخ چین دست..

تماس بگیرید

سردوز 4 نخ صنعتی جک 7005

سردوز 4 نخ صنعتی جک 7005

JACK

موتور سرو (دینام سرخود) کم مصرف (تا 71% کاهش مصرف) کم صدا (بدون آلودگی صوتی) مناسب برای منازل و آپارتمان های مسکونی قابلیت تنظیم موقعیت ایست سوزن در بالا و پایین دوخت تک بخیه ، نخ چین دست..

تماس بگیرید

سردوز 4 نخ صنعتی جک E3

سردوز 4 نخ صنعتی جک E3

JACK

دیزاین جدید  موتور سرو (دینام سرخود) کم مصرف (تا 71% کاهش مصرف) کم صدا (بدون آلودگی صوتی) مناسب برای منازل و آپارتمان های مسکونی قابلیت تنظیم موقعیت ایست سوزن در بالا و پایین دوخت ..

نمايش 1 تا 15 از 17 (2 صفحه)